Algemene voorwaarden

Betalingsmogelijkheden

– Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden.
– Zakelijke relaties kunnen bij uitzondering een factuur ontvangen. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van factuurnummer voldaan te worden.
– Vermelden kortingen op de site gelden enkel voor particulieren klanten.

 

Annulering / verplaatsing

Mocht er sprake zijn van annulering of verplaatsing van de gemaakte afspraak en dit vindt tenminste 24 uur van te voren plaats, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Bevind de annulering binnen 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak plaats, dan worden de kosten aan jou doorberekend.

 

Therapie

– Vooralsnog heb jij geen recht op ziekten kostenvergoeding via de zorgverzekeraar. Wanneer jij problematiek werk gerelateerd is, zijn sommige werkgevers bereid enige vorm van tegemoetkoming te bewerkstelligen. Dit dien jij zelf met jouw werkgever op te nemen.
– De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie Therapeut te verstrekken.
– De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
– De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
– De Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/ patiënt in alle fasen van de behandeling.
– De Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
– De Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
– De Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
– De Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
– De Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
– Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
– Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
– Indien de hulpvrager tegen het advies in van de Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de  Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
– De Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
– De Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
– Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
– Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot: 1. de therapeut, 2. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.
– De Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

 

Massage

In sommige gevallen is het onverstandig om voluit te masseren (contra-indicaties). Afhankelijk van de aandoening zijn sommige massagehandelingen toch mogelijk, of zelfs heilzaam. Zie de nuanceringen die hieronder zijn genoteerd.

– Plaatselijke infecties (niet alleen van de huid maar ook van bijvoorbeeld gewrichten) – geen massage waar de infectie is i.v.m. mogelijk uitbreiden – wel de geneeskracht van hand voorzichtig gebruiken door kleding of verband heen; lichaamsdelen die niet bij de ontsteking in de buurt zijn, met lichte strijkingen masseren.
– Geen massage op besmettelijke huidaandoeningen (zoals herpes).
– Vormen van huiduitslag (zoals acne, eczeem, warmte-uitslag, steenpuisten) – geen massage over de uitslag – wel de geneeskracht van d.m.v. hand voorzichtig gebruiken door kleding heen; aangrenzende delen die schoon zijn masseren om afvalstoffen uit het weefsel af te voeren.
– Zwellingen (en andere uitstulpingen) – geen massage op de gezwollen gebieden – wel de geneeskracht van hand voorzichtig gebruiken; als de zwelling zich op enige afstand van het hart bevindt, in het tussengelegen gebied naar het hart toe werken om afvalstoffen uit het weefsel af te voeren – als een arts een diagnose heeft gesteld die inhoudt dat massage is geïndiceerd, wordt deze behandeling gewoonlijk door een fysiotherapeut gedaan.
– Bloeduitstortingen – geen massage op een bloeduitstorting – wel om de plek heen werken om het bloed te verspreiden, en ook in dit geval naar het hart toe werken.
– Lichte cardiovasculaire aandoeningen (zoals spataderen) – geen massage op de spatader, en masseer er ook niet naartoe – wel de geneeskracht van hand gebruiken, het been omhoog leggen en boven de spatader lichte strijkingen maken naar het hart toe; eventueel ook met lichte bewegingen aan weerszijden van de spatader omhoog masseren (dit kan de pijn verlichten).
– Ernstige cardiovasculaire aandoeningen (zoals trombose en aderontsteking) – geen massage bij klanten met een dergelijke aandoening, wat inhoudt dat er bloedstolsels zijn; massage zou die kunnen losmaken – wel de geneeskracht van hand voorzichtig gebruiken.
– Botbreuken – geen massage als een bot is gebroken of er vermoeden van botbreuk bestaat; roep medische hulp in – wel de geneeskracht van handen voorzichtig gebruiken, en troostende aanrakingen op andere lichaamsdelen toepassen; in een later stadium kan een arts eventueel voorschrijven om te masseren zoals bij een verrekking/verstuiking.
– Grote kneuzingen – zie Botbreuken.
– Geen massage indien uw wonden en recente littekens heeft.
– Genezen littekens (dat wil zeggen: de hechtingen zijn minstens vier dagen verwijderd) – het wegtrekken van het litteken kan positief worden beïnvloed door dagelijks voorzichtig masseren met een helende crème of gel (bijvoorbeeld op basis van calendula); het is niet ongewoon om hier twee jaar mee door te gaan.
– Griep of koorts – geen massage bij iemand met koorts – wel de geneeskracht van hand gebruiken; de huid is bij koorts vaak heel gevoelig; strelen of vasthouden kan verlichting bieden.
– Geen massage wanneer jij oververmoeidheid bent. Jij dient uitgerust te zijn om een massage te ontvangen.
– Zwangerschap, kanker, verhoogde bloeddruk, osteoporose, diabetes, astma – nadere informatie ontbreekt momenteel.
– Geen massage indien jij kort voor de sessie alcohol en/of drugs genuttigd hebt.
– Geen van de aangeboden massages is van erotische aard.

 

Cadeaubon ophalen of versturen

– Cadeaubon(nen) kan op afgesproken tijdstip opgehaald worden of per post verstuurd worden. Vleugels voor Balans is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadiging van de verzonden cadeaubon(nen).
– Uitgegeven cadeaubon(nen) hebben een geldigheid van 2 jaar na uitgiftedatum.
– Uitgegeven waardebon(nen) hebben een geldigheid van een 1/2 jaar na uitgiftedatum.

Delen? Ja, graag