Wat is NLP

Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. Het is een methode, ontwikkeld om het gedrag en de overtuigingen van een persoon positief te beïnvloeden en te wijzigen. NLP is een relatief nieuwe en doelgerichte techniek waarmee verbluffende resultaten worden behaald.

Neuro

De mens handelt vaak alsof zijn ervaringen van de werkelijkheid gelijk zijn aan de werkelijkheid zelf. Die persoonlijke ervaring wordt echter beperkt door de waarneming. Wij kunnen nooit de gehele werkelijkheid opslaan in onze hersenen. Dus slaan de hersenen, via onze zintuigen, de werkelijkheid op tot een innerlijke, persoonsgebonden ervaring. Deze zintuigelijke waarnemingen zijn: horen, zien, voelen, proeven en ruiken, waarbij de eerste drie de belangrijkste zijn. Door op neurologische niveau aanpassingen te doen, slaat het brein de informatie anders op, waarmee dan de innerlijke ervaring verandert.

Linguïstisch

De mens communiceert. Hierbij maakt zij gebruik van zowel verbale 7% als non-verbale 93% communicatie; met andere woorden, letterlijk de taal zelf en de lichaamstaal. Taal is een methode om onze innerlijke ervaringen te delen met anderen. De wijze waarop wij die innerlijke ervaring delen, door middel van taal, is waar NLP zich in verdiept. NLP heeft betrekking op de wijze waarop je communiceert met zowel jezelf als met je omgeving.

Programmeren

NLP is ontwikkeld in de jaren ’70; de tijd van de opkomst van de computer. Het brein wordt in die zin wel eens vergeleken met een geheugen van een computer. Bij NLP vindt als het ware her-programmering plaats van het brein. Feitelijk worden innerlijke patronen en gedrag van mensen aangepast dan wel omgevormd. NLP helpt je om je emotionele leven een nieuwe boost te geven. Je bereikt een betere balans in je leven, waardoor je betere resultaten haalt en vol ontspanning bezig kunt zijn met wat je echt leuk vindt.

Delen? Ja, graag